Bengt Hermansen tildeles Audun Tyldens Minnepris 2018

Bengt Hermansen
Bengt Hermansen

Norsk musikkbransje med pris til kulturbyråkrat

Audun Tyldens Minnepris tildeles vanligvis utøvere og personer tilknyttet musikkbransjen. Men i år var det tidligere avdelingsdirektør i Kulturdepartementet, Bengt Hermansen, som stakk av med den gjeve prisen.

Mandag kveld ble årets vinner feiret. En svært overrasket Bengt Hermansen mottok prisen fra tidligere departementsråd i Kulturdepartementet, Helge Sønneland. Fjorårets vinner, Unni Wilhelmsen, var også på plass og sang for bransjekolleger og vinneren.   

Bengt HermansenGjennom sitt arbeid i kulturdepartementet har Bengt Hermansen gjennom en årrekke gjort en stor innsats for at den norske musikkbransjen skal ha gode vilkår. Hermansen har også representert rettighetshaverne i internasjonal sammenheng, og kjenner derfor vilkårene til platebransje og musikere i andre europeiske land.

- Jeg er særlig glad for at jeg at jeg har fått jobbe med å ivareta det norske systemet, som i større grad også ivaretar de utøvende kunstnernes interesser, sa den glade prisvinneren.

På bransjens side
Det er Fondet for norske plateprodusenter som deler ut Audun Tyldens Minnepris. Prisen deles årlig ut til en person som har vært en brobygger og som har prioritert å bygge gode mellommenneskelige relasjoner i musikkbransjen. Juryen sier at årets vinner er i høyeste grad en slik brobygger, om enn i litt uvanlig forstand. Musikkbransjen trenger kulturbyråkrater som står på opphavsmennene og musikernes, forleggerne og plateselskapenes side. Bengt Hermansen er en kulturbyråkrat som er glad i musikk, glad i mennesker og som har vært villig til å lytte når bransjen har hatt noe å melde.

Juryen mener videre at Bengt Hermansen gjennom en årrekke har sørget for bedre vilkår for norsk musikkbransje. Han har hatt ansvar for arbeidet med Åndsverksloven, og gjort en stor innsats for å få på plass en ny og modernisert lov. Juryen trekker fram at prisvinner har stått på rettighetshavernes side, og representert deres interesser med en klarmålsetting at det skal være mulig å leve av å være skapende, utøvende og produserende i musikkbransjen. Prisvinneren får også hovedæren for at vi ikke lenger snakker om opphavsmenn men om opphavere.

Om prisen
Audun Tyldens Minnepris er en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verdsatt av svært mange mennesker i norsk underholdningsbransje. Prisvinneren mottar et diplom og 50.000 kroner. Tidligere prisvinnere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen, Egil Hegerberg og Unni Wilhelmsen.

Audun Tylden (1948-2011) var en norsk platedirektør som i over 30 år arbeidet for å fremme norsk musikk. Tylden jobbet nært med artister som Øystein Sunde, Finn Kalvik, Olav Stedje, Ole Ivars, Vazelina Bilopphøggers, DDE, Odd Børretzen og Ketil Bjørnstad, for å nevne noen.  Han ble også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for musikk med norske tekster.

Pressemelding

Tilbake