Styret og administrasjonen

FONO velger nytt styre på sin generalforsamling hvert år i mars. Styret består av foreningsleder, som også fungerer som styreleder, og fem styremedlemmer samt to varamedlemmer.

Foreningsleder velges for to år, mens øvrige styre- og varamedlemmer velges for ett år.

FONOs valgte styre er:

Styreleder

Larry Bringsjord

Larry Bringsjord

Mobil:974 05 050

E-post:larry@fono.no

Styremedlem

Erle Strøm

E-post:erle@hes.no

Styremedlem

Erik Jansen

Erik Jansen

E-post:jansenplateproduksjon@gmail.com

Styremedlem

Frithjof Hungnes

Frithjof Hungnes

E-post:frithjof@propellerrecordings.com

Styremedlem

Helge Westbye

Helge Westbye

Mobil:905 55 258

E-post:helge@grappa.no

Styremedlem

Kristine Knapskog

Kristine Knapskog

E-post:kristine@karismarecords.no

Varamedlem 1

Kristian Kallevik

E-post:kz@fysiskformat.no

Varamedlem 2

Marius Lie

Telefon:92 60 21 46

Mobil:92 60 21 46

E-post:marius@made.no

Nestleder

Erlend Gjerde

Erlend Gjerde

E-post:erlend@indierecordings.no

Administrasjonen

FONO har dessuten en liten administrasjon:

Daglig leder

Erling Andersen

Erling Andersen

Mobil:901 06 261

E-post:erling@fono.no

Styreleder

Larry Bringsjord

Larry Bringsjord

Mobil:974 05 050

E-post:larry@fono.no

Koordinator

Maria Bringsjord

Mobil:93893184

E-post:maria@mtgmusic.no