Om FONO

Hva gjør FONO?

FONO arbeider til beste for norsk musikkproduksjon og til fremme av fonogrammet som kulturmedium. FONO fremmer medlemmenes interesser overfor andre organisasjoner, foreninger, selskaper og offentlige myndigheter.

FONOs viktigste merkesaker er:

Hva tilbyr FONO?

Hvem kan bli med?

I FONO kan opptas plateselskaper som i det vesentlige bedriver norsk musikkproduksjon og har dette som sitt forretningsområde. Søkere må ha utgitt minst to produksjoner før medlemskap kan innvilges. Styret behandler søknader og innvilger medlemskap

Her finner du et elektronisk søknadsskjema.

Vel møtt som medlem!

Ta gjerne kontakt med vårt sekretariat dersom du har spørsmål.

Kravene for medlemskap er enkle:

Medlemskontingenten er p.t. kr. 6.000,- pr. år. Nye medlemmer betaler kr. 2.000,- det første året, og kr. 4.000 for år 2.

I tillegg trekker FONO et administrasjonsgebyr av selskapets Gramoinntekter og en serviceavgift av andre inntekter som kanaliseres via FONO.