Etiske retningslinjer

Etiske Retningslinjer for Platebransjen er utarbeidet av de to produsent-organisasjonene IFPI Norge og FONO. Reglene er i sin opprinnelige form fastsatt 23. oktober 1992. Regelverkets siktemål er å etablere en felles bransjeetisk standard i forholdet mellom selskaper, artister og publikum. Reglene skal ikke hindre den naturlige konkurranse mellom selskapene, men trekke grenser mellom denne og en framferd som er etisk uønsket.

Brudd på regelverket kan bringes inn for Platebransjens Etiske Råd (PER).

 1. Ivareta artisters og opphavsmenns ideelle og materielle rettigheter, overhold inngåtte artistkontrakter og inngå ikke artistkontrakter som er urimelige.
 2. Inngå ikke nye artistkontrakter - selv om artisten måtte ønske dette - uten å være forsikret om at signeringen ikke kommer i konflikt med andre selskapers løpende kontrakter med artisten.
  Tilsvarende gjelder øvrige representasjonskontrakter
 3. Respektér andres innspillingsrettigheter
 4. Piratkopiér ikke andres innspillinger, og bidra heller ikke til salg eller lisensiering av piratprodukter.
 5. Avstå fra all parallellimport og salg av parallellimporterte produkter.
 6. Avstå fra manipulering og juks med salgslister
 7. Operér med korrekte salgstall ved tildeling av salgstroféer
 8. Unngå all useriøs og villedende markedsføring
 9. Plateselskapene bør utover dette bestrebe seg på å bidra til å skape ryddige forhold innen bransjen, samt å unngå handlinger som kan bidra til å skade andre selskapers eller kollegers gode navn og rykte.