Frelsesarmeens hovedkvarter

For mer informasjon om Frelsesarmeens hovedkvarter, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Frelsesarmeens hovedkvarter
Org.nr: 938498318
Besøksadresse: Kommandør T. I. Øgrims plass 4, 0165 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 22998500
E-post: musikk@frelsesarmeen.no

Kontaktperson: Jan Harald Hagen
Mobil: 92097749

Web: http://www.frelsesarmeen.no/musikk

Tilbake