Det Norske Blåseensemble

For mer informasjon om Det Norske Blåseensemble, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Det Norske Blåseensemble
Org.nr: 985278016
Besøksadresse: Tordenskjolds gate 4, 1776 Halden, Norge
Postadresse: Postboks Pb 122, 1751 Halden

Telefon: 69178250
E-post: gr@dnbe.no

Kontaktperson: Mattias Lundqvist
Mobil: 90560701

Web: http://www.dnbe.no/www.norwind.org

Tilbake