Acta Forlag

For mer informasjon om Acta Forlag, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Acta Forlag
Org.nr: 983596428
Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 7153 St.Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon: 23301000
E-post: actaforlag@normisjon.no

Kontaktperson: Håkon Øyen
Mobil: 45213741

Web: http://www.actaforlag.no

Tilbake