Losen Records

For mer informasjon om Losen Records, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Losen Records
Org.nr: No 977066085 NO
Besøksadresse: Østerdalsgata 1, 0658 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks Postboks 6314 Etterstad (c/o M, 0604 Oslo

Telefon: 22 19 82 82 / 99 00
E-post: odd@musikklosen.no

Kontaktperson: Odd Gjelsnes
Mobil: 99 00 61 90

Web: http://www.losenrecords.no

Tilbake