Egmont Kids Media Nordic AS

For mer informasjon om Egmont Kids Media Nordic AS, ta direkte kontakt med selskapet

Kontaktinformasjon

Egmont Kids Media Nordic AS
Org.nr: 975925072
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 284 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon: 24 05 13 65
E-post: plu@egmont.no

Kontaktperson: Petter Lassen-Urdahl
Mobil: 90112727

Web: http://www.barneselskapet.no

Labler

Tilbake