Kirkelig Kulturverksted AS

Kirkelig Kulturverksted er Norges største uavhengige plateselskap gjennom tidene med mer enn 300 utgivelser siden starten i 1974 og med en levende back-katalog hvor de fleste av disse utgivelsene fortsatt er representert. Utgivelsesfrekvensen er på rundt 12-20 CD’er i året. Selskapet har gjennomgående holdt en høy kvalitet på så vel innhold som lydgjengivelse og utforming av omslag og vunnet internasjonal ry for dette. Platene distribueres i dag i det meste av Vest-Europa og flere land i Asia, Afrika, Oseania og Amerika. Med et hovedfokus på å fremme artister som er opptatt av kvalitet, eksistensielle spørsmål og en ekthet og substans i det de gjør, har Kirkelig Kulturverksted blitt en institusjon som gjennom skiftende tider har øvet en betydelig påvirkning på norsk musikkliv. Som viktige deler av virksomheten er også driften av Kulturkirken Jakob i Oslo (siden 2000) og formidling av kunst gjennom utstillinger og utsmykning av kirker og andre offentlige rom. Kirkelig Kulturverksted er et selskap som ønsker å vise sammenhenger mellom kontinenter, kulturer og religioner, og mellom det som har fremstått som ”sekulær kultur” og den kirkelige arven det meste av europeisk kunst bygger på.

Kontaktinformasjon

Kirkelig Kulturverksted AS
Org.nr: 955 761 650
Besøksadresse: Hausmanns gate 14, 0182 Oslo, Norge
Postadresse: Postboks 4684 Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon: 22 99 34 50
E-post: kkv@kkv.no

Kontaktperson: Hege Marit Folkestad, Kristin Reitan
Mobil: 90544035 (HMF)

Web: http://www.kkv.no

Tilbake