NORCD as

Etablert  i 1991 av musiker, komponist og poet Karl Seglem. NORCD er en svært viktig bransjeplattform for mange norske musikere og komponister. Selskapet har markert seg i norsk musikkliv som en særegen formidler av jazz-, folk-, impro-, og verdensmusikk. NORCD har lagt vinn på å holde fast ved sin uavhengige posisjon i det norske markedet til tross for de store strukturendringene i musikkbransjen. En systematisk satsning på unge lovende artister med høye kunstneriske mål har gitt selskapet en sterk legitimitet i det fremvoksende og uoversiktlige nisjemarkedet. NORCD har i en krevende situasjon for norsk musikkbransje holdt fast ved sine målsettinger om å være en kunstnerisk utviklingsarena for norsk musikk. NORCD har 150 utgivelser (2014), i sin mangfoldige katalog. Selskapets distributører er Musikkoperatørene og Phonofile.

Kontaktinformasjon

NORCD as
Org.nr: 982 182 107
Besøksadresse: Kongens gt. 16

Telefon: 92 45 62 69
E-post: norcd@norcd.no

Kontaktperson: Karl Seglem
Mobil: +47 9245 6269

Web: http://www.norcd.no

Tilbake